Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører. Løpende oversikt over de fleste tiltak listes opp nedenfor.

 

Invitasjon til kirkelig konfirmasjon 2023.
Påmeldingsmodul og annet finner du under "Konfirmantside" her, eller litt lenger nede.Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også  alarmtelefonen for barn og unge. 
 

Sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spillet minecraft, kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 

Dåpsklubben Tripp trapp

Søndagsskolen Norge


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.

Kontinuerlige tiltak:

Babysang
Halvårsplan våren 2023.
 

Enkelt-tiltak:
(Tiltakene fylles inn etterhvert som aktivitetene bekreftes).

Januar 2023
Februar 2023:
Mars 2023:
April 2023:
1. april - Påskesamling - Evjehallen
Mai 2023:
25 mai - Pinsesamling 4 trinn klokka 18-20 Evje Kyrkje
Juni 2023:
4 juni - Søndagskolensdag på Evjetun klokka 12-15
Juli 2023:
7 juli - Ungdomsklubb Kobuland gård klokka 19-24.00
10 juli - Sommerdag Kobuland gård 3 trinn klokka 12-16
August 2023:
September 2023:
Oktober 2023:
2 oktober - Høstdag Kobuland gård 2 trinn klokka 12-15
November 2023:
Kirkerotter og krøllekveld. Dato kommer. 
Desember 2023: