Her er en bildepresentasjon av tidligere og nåværende
sokneprester og andre ansatte ved Evje kyrkje. 

 

Sokneprester 1821 - 1961

Sokneprester 1961 - 2023

Sokneprester og andre 2023 -

Klokkere 1851 - 2004

Kapellaner (Iveland) 1954 - 2012

Kirketjenere / gravplassarbeidere 1910 - til i dag

 


Et bilde av Knud knudsen (1832-1915).
Her ses Evje prestegård i forgrunnen og Evje kyrkje bak, 1894.