Om "Kyrkjebladet"


Menighetsbladet "Ljosglimt" ble lagt ned desember 2019 etter 73 år. Samarbeidet mellom prestene i prostiene er også i ferd med å endres, slik at det ble naturlig å se etter andre samarbeidspartnere.
Vi gikk inn i et samarbeid med Åseral prosti om et felles menighetsblad.
Det nye navnet er "Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes". Redaktør for bladet er Arna Berg fra Åseral.

Alle som ønsker å levere stoff eller bilder til bladet er velkomne.
Det kan sendes i word-form til:

Redaktør: Arna Berg.  Tlf: 90500467,  epost: arnaberg@gmail.com


Alle de eldre utgavene av "Ljosglimt" finner du her.

Eldre utgaver av "Kyrkjebladet" finner du her.

 

"Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes":  

 

2024
Kyrkjebladet nr.1 - 2024
Kyrkjebladet nr.2 - 2024

2023
Kyrkjebladet nr.4 2023

 

Eldre utgaver finner du her (samleside).