Om "Kyrkjebladet"


Menighetsbladet "Ljosglimt" ble lagt ned desember 2019 etter 73 år. Samarbeidet mellom prestene i prostiene er også i ferd med å endres, slik at det ble naturlig å se etter andre samarbeidspartnere. Etter litt frem og tilbake gikk vi inn i et samarbeid med Åseral prosti om et felles menighetsblad.
Det nye navnet er "Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes". Redaktør for bladet er Arna Berg fra Åseral.

Alle som ønsker å levere stoff eller bilder til bladet er velkomne.
Det kan sendes til:

Redaktør: Arna Berg.  Tlf: 90500467,  epost: arnaberg@gmail.com

"Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes":  

 

2020 2021    
Kyrkjebladet nr.1 2020 Kyrkjebladet nr.1 2021    
Kyrkjebladet nr.2 2020 Kyrkjebladet nr.2 2021    
Kyrkjebladet nr.3 2020      
Kyrkjebladet nr.4 2020