Kontaktinformasjon - Evje og Hornnes sokn


(Se ansatte og kontaktinfo nede på siden)

 

Adresse: Ljosheimvegen 1 (3. etg.), 4735 Evje 
Telefon: 37 93 00 08

Åpningstid: Tirsdag og Torsdag kl. 09-14 og Fredag kl. 09-12

Epost kontor: ase.guldsmedmoen@evje.kirken.no
Epost kirkeverge: sjur.hogetveit@evje.kirken.no


Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes:
Redaktør: Arna Berg: Telefon 90500467, epost: Arna Berg arnaberg@gmail.com

Har du ideer, tanker eller noe du syns bør være med i kyrkjebladet, kan du sende det til Arna Berg.

 

Les om Soknerådet her.
(Her finner du også lenker til soknerådspapirer og Årsmeldinger ++)

 

Noen å snakke med?

Det er også noen som ikke har så mange å snakke med. Og når ting blir ekstra tøft, kan det være godt å snakke med noen som har taushetsplikt. Da kan du ringe til en av prestene i menigheten,
eller andre åpne hjelpetelefoner som man kan ringe på kveld og natt.

 

Rune Stormark: 909 56 608
Kirkens SOS: 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Helsedirektoratets korona-telefon: 815 55 015

Trenger du praktisk hjelp, for eksempel til å handle? Ta kontakt med Evje og Hornnes Frivilligsentral: 974 18 570

Evje og Hornnes kommunes hjemmeside

VAKTTELEFONER i Evje og Hornnes

 


 

 

1. Sokneprest i Evje og Hornnes

Rune Stormark

909 56 608

Send epost

2. Kirkeverge i Evje og Hornnes

Sjur Høgetveit

37930008

917 63 103

Send epost

3. Menighetssekretær

Åse Torhild Guldsmedmoen

37930008

47481243

Send epost

4. Prostidiakon (Vikar fra 1/11-20)

Anna Heggland

913 82 835

Send epost

5. Prostidiakon (i permisjon)

Helga Victoria Aas Johnsen

992 30 189

Send epost

6. Trosopplærer

Ann-Carina Rønaasen Reve

40305154

Send epost

7. Trosopplærer

Maria Gundine Berås Homdal

99719334

Send epost

7. Trosopplærer - vikar

Malin Hegenscheidt

90878120

Send epost

8. Menighetskor leder

Thomas Stanghelle

92840556

Send epost

Kirketjener Hornnes kyrkje

Junn Irslinger

96047745

Send epost

Kirketjener i Evje kyrkje. Gravplassene i Evje og Hornnes

Thorbjørn Leifsen

91519764

Send epost

Sokneprest i Bygland og Åseral

Kjell Steinbru

473 28 472

Send epost

Om oss


EVJE OG HORNNES SOKN

Kirkene i Evje og Hornnes tilhører Evje og Hornnes prestegjeld i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme. 

Hjemmesida presenterer nyheter og aktuell informasjon fra soknerådet,  og fra de ulike aktivitetene og utvalgene i menigheten. 

Evje og Hornnes prestegjeld betjenes av to prester: Rune Stormark (sokneprest i E&H) og Kjell Steinbru (sokneprest i Bygland). Prestetenesta i grove trekk lagt opp slik at soknepresten i Bygland har hovudtyngda av arbeidet sitt i Bygland, medan soknepresten i Evje og Hornnes tilsvarande har det i Evje og Hornnes, her sammen med menighetspresten.

Prosten heter Gunnar Ellingsen, og har sitt kontor i Vennesla

Kirkekontoret ligger i Evje sentrum, i Sagatun-bygget i Ljosheimsvegen 1, 3.etg., og har åpent tirsdag og torsdag kl. 9-14, og fredag kl. 9-12. Kontoret har telefon 37 93 00 08. 

Melding av dåp, vigsel: (se også "Dåp-Vigsel")
Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen.
Hun har ansvaret for avtalar om kyrkjelege handlingar som dåp og vigsel.
Opningstida for dette: Tysdag, torsdag kl. 09-15, og fredag kl. 09-12.
Telefon: 379 30 008
Mail kontoret : ase.guldsmedmoen@evje.kirken.no

Har du behov for ein samtale med presten?
Har du ønskje for arbeidet i kyrkja di?
Har du tid, krefter, evner og gåver du ønskjer å utføra ei teneste med?
Flott om du tek kontakt!

Soknerådet har ansvar for drift av kirker og kirkegårder, samt menighetsarbeidet i menigheten. 

Adresse til kirkebyggene:

Evje kyrkje
Gautestadveien 1
4735 Evje

Hornnes kyrkje
Hornnesvegen 7
4737 Hornnes

Har du innspill eller kommentarer angående dette, kontakt kyrkjevergen, epost: sjur.hogetveit@evje.kirken.no.