Kontaktinformasjon - Evje og Hornnes sokn


(Se ansatte og kontaktinfo nede på siden)

 

Adresse: Ljosheimvegen 1 (3. etg.), 4735 Evje 
Telefon: 37 93 00 08

Åpningstid: Tirsdag og Torsdag kl. 09-14 og Fredag kl. 09-12

Epost kontor: ase.guldsmedmoen@evje.kirken.no
Epost kirkeverge: sjur.hogetveit@evje.kirken.no


Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes:
Redaktør: Arna Berg: Telefon 90500467, epost: Arna Berg arnaberg@gmail.com

Har du ideer, tanker eller noe du syns bør være med i kyrkjebladet, kan du sende det til Arna Berg.

 

Les om Soknerådet her.
(Her finner du også lenker til soknerådspapirer og Årsmeldinger ++)

 

Prestesituasjonen i Evje og Hornnes:
Rune Stormark gikk over i ny stilling som prost i Otredal prosti 1.februar 2023.
Hilde Merete Nordhagen har vikariert i stillinga, og blir nå tilsett i 50% stilling som sokneprest.
Dei resterande 50% av stillinga dekkast av prostiprest Kristina Grundetjern.
Hilde Merete Nordhagen held fram i stillinga som prest i Evje fengsel i 50% parallelt med stillinga som sokneprest.

Kjell Steinbru har også tjenesteuker i Evje og Hornnes og andakter på institusjon.

 

Noen å snakke med?

Det er også noen som ikke har så mange å snakke med. Og når ting blir ekstra tøft, kan det være godt å snakke med noen som har taushetsplikt. Da kan du ringe til en av prestene i menigheten,
eller andre åpne hjelpetelefoner som man kan ringe på kveld og natt.


Kirkens SOS: 22 40 00 40
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Helsedirektoratets korona-telefon: 815 55 015

Trenger du praktisk hjelp, for eksempel til å handle? Ta kontakt med Evje og Hornnes Frivilligsentral: 974 18 570

Evje og Hornnes kommunes hjemmeside

VAKTTELEFONER i Evje og Hornnes

 


 

 

1. Sokneprest 50%

Hilde Merete Nordhagen

95188189

Send epost

2. Prest 50% / Konfirmantundervisning

Kristina Grundetjern

41555864

Send epost

3. Kirkeverge i Evje og Hornnes

Sjur Høgetveit

37930008

917 63 103

Send epost

4. Menighetssekretær

Åse Torhild Guldsmedmoen

37930008

47481243

Send epost

5. Trosopplærer

Maria Gundine Berås Homdal

997 19 334

Send epost

6. Trosopplærer/konfirmantarbeid

Bianka Hiis Uleberg

401 06 522

Send epost

7. Trosopplærer/babysang

Marianne Haugvik Hodne

957 29 593

Send epost

8. Menighetskor leder

Thomas Stanghelle

928 40 556

Send epost

Kirketjener Hornnes kyrkje

Andreas Irslinger

461 23 310

Send epost

Kirketjener i Evje kyrkje. Gravplassene i Evje og Hornnes

Thorbjørn Leifsen

91519764

Send epost

Sokneprest i Bygland og Åseral

Kjell Steinbru

473 28 472

Send epost

Om oss


EVJE OG HORNNES SOKN

Kirkene i Evje og Hornnes tilhører Evje og Hornnes prestegjeld i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme. 

Hjemmesida presenterer nyheter og aktuell informasjon fra soknerådet,  og fra de ulike aktivitetene og utvalgene i menigheten. 

Evje og Hornnes prestegjeld betjenes av prestene: Hilde Merete Nordhagen og Kristina Grundetjern (Evje og Hornnes), og Kjell Steinbru (sokneprest i Bygland). Prestetenesta i grove trekk lagt opp slik at soknepresten i Bygland har hovudtyngda av arbeidet sitt i Bygland, medan soknepresten i Evje og Hornnes tilsvarande har det i Evje og Hornnes, her sammen med menighetspresten.

Prosten heter Rune Stormark, og har sitt kontor i Vennesla

Kirkekontoret ligger i Evje sentrum, i Sagatun-bygget i Ljosheimsvegen 1, 3.etg., og har åpent tirsdag og torsdag kl. 9-14, og fredag kl. 9-12. Kontoret har telefon 37 93 00 08. 

Melding av dåp, vigsel: (se også "Dåp-Vigsel")
Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen.
Hun har ansvaret for avtalar om kyrkjelege handlingar som dåp og vigsel.
Opningstida for dette: Tysdag, torsdag kl. 09-15, og fredag kl. 09-12.
Telefon: 379 30 008
Mail kontoret : ase.guldsmedmoen@evje.kirken.no

Har du behov for ein samtale med presten?
Har du ønskje for arbeidet i kyrkja di?
Har du tid, krefter, evner og gåver du ønskjer å utføra ei teneste med?
Flott om du tek kontakt!

Soknerådet har ansvar for drift av kirker og kirkegårder, samt menighetsarbeidet i menigheten. 

Adresse til kirkebyggene:

Evje kyrkje
Gautestadveien 1
4735 Evje

Hornnes kyrkje
Hornnesvegen 7
4737 Hornnes

Har du innspill eller kommentarer angående dette, kontakt kyrkjevergen, epost: sjur.hogetveit@evje.kirken.no.