Menighetsarbeid


Vi prøver alltid opprettholde tiltak og arrangement som passer inn for denne gruppen i menigheten.

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menigheten.

 

 

Sakslister og referater for Evje og Hornnes sokneråd

 

 

 

 

Kontonumre til soknerådene:

Evje og Hornnes sokneråd - 2901.07.43344
Vipps til Evje og Hornnes: nr.: 86730
(skriv i meldingsfelt hva gaven skal gå til).

Kontoene kan benyttes dersom du ønsker å støtte menighetsarbeidet i din menighet. Innbetaling kan f.eks. merkes med ønsket formål. Du kan også opprette fast trekk, men dette må ordnes i banken. Se mer under "givertjeneste".


Innsamling til nytt elektronisk kirkeorgel i Hornnes kyrkje:
Gave til dette: Bruk da kontonumre over for Evje og Hornnes sokneråd, og merk med "kirkeorgel"


Den norske kirkes medlemsregister:
https://kirken.no/medlem


Årsmeldinger kan leses her (googledrive).


Adresser til kirkene:

Evje kyrkje
Gautestadveien 1
4735 Evje

Hornnes kyrkje
Hornnesvegen 7
4737 Hornnes