Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører. Løpende oversikt over de fleste tiltak listes opp nedenfor.

 

Påmeldingsmodul og annet finner du under "Konfirmantside" her, eller litt lenger nede.Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også  alarmtelefonen for barn og unge. 
 

Sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spillet minecraft, kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 

Dåpsklubben Tripp trapp

Søndagsskolen Norge


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.

Kontinuerlige tiltak:

Babysang - plan høsten 2023
Velkommen til en sang- og musikkstund for babyer!
Etterpå serveres det lunsj. Tilbudet er gratis og har ingen påmeldinger.
Spørsmål: kontakt Marianne H.Hodne 95 72 95 93
 

Enkelt-tiltak:
(Tiltakene fylles inn etterhvert som aktivitetene bekreftes).

Januar 2023
Februar 2023:
Mars 2023:
April 2023:
Mai 2023:
Juni 2023:
Juli 2023:
August 2023:

September 2023:

Fredag 15.sept. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

Fredag 29.sept. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

Lørdag 30.sept. Høstdag Kobuland gård for de som går i 2 trinn. klokka 12-15
(Se invitasjon her for påmelding)


Oktober 2023:

Fredag 13.okt. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

Lørdag 14.oktober.- Juniorklubb fra 5 trinn til 7 trinn i Evjehallen kl.18-21
Dette er et gratis tilbud til alle i 5 trinn til 7 trinn. 
Vi vil ha ulike ballaktiviteter, quiz, god mat og en andakt. Ta med deg en venn eller to.
Se mer info her.

Mandag 16 oktober - Kirkerotter i Evje kirke fra klokka 17-18.30
Barna samles i kirka, der vi først har en sangstund. Barna får se filmen om rottene Fredo og Vesle.
Her lærer vi om å være snille med hverandre, og få et innsyn kirka.
Etterpå skal spise et godt måltid sammen, synge og leke.
(Se invitasjon og påmelding her)

Fredag 27.okt. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13


November 2023:

9 november - Krøllekveld i Hornnes kirke fra klokka 17-18
Barna samles til en bibel historie om den bortkomne sauen. Denne blir formidlet, og de får hilst på sauen krølle.
Vi lager en engel de kan ha med hjem. Vi spiser frukt og boller og barna får utdelt boka "KRØLLE". Vi har en liten sangstund til slutt.

Fredag 10.nov. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

Lørdag 11.november.- Juniorklubb fra 5 trinn til 7 trinn i Evjehallen kl.18-21
Dette er et gratis tilbud til alle i 5 trinn til 7 trinn. 3 lørdager dette halvåret.
Vi vil ha ulike ballaktiviteter, quiz, god mat og en andakt. Ta med deg en venn eller to.
Se mer info her.

Fredag 24.nov. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

Desember 2023:

Fredag 8.des. Babysang Hornnes bedehus kl.11-13

14 desember - Julesamling i Evje kirke fra klokka 17-19
Vi starter med å synge julesanger sammen og de får formidlet juleevangeliet, 
og hvorfor vi feirer jul. Spiser et godt måltid sammen og koser oss.