Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører. Løpende oversikt over de fleste tiltak listes opp nedenfor.

 

Invitasjon til kirkelig konfirmasjon 2023.
Påmeldingsmodul og annet finner du under "Konfirmantside" her, eller litt lenger nede.Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også  alarmtelefonen for barn og unge. 
 

Sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spillet minecraft, kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 

Dåpsklubben Tripp trapp

Søndagsskolen Norge


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Vi vil her ha en oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.

Kontinuerlige tiltak:

Babysang
Halvårsplan våren 2023.
 

Enkelt-tiltak:
(Tiltakene fylles inn etterhvert som aktivitetene bekreftes).

Januar 2023
Februar 2023:
Mars 2023:
April 2023:
Mai 2023:
25 mai - Pinsesamling 4 trinn klokka 18-20 Evje Kyrkje

Juni 2023:
4 juni - Barnas dag på Evjetun, klokka 14-17. Alle er hjertelig velkomne
Vannsklia og hoppeputa er oppe. Det blir bibelnatursti og gratis grillmat til alle som kommer.
Påmelding til Maria på 99719334 og oppgi evnt allergier


Juli 2023:
7 juli - Ungdomsklubb Kobuland gård klokka 19-24.00

10 juli - Sommerdag Kobuland gård 3 trinn klokka 12-16

August 2023:

September 2023:
9.sept.- Ungdomsklubb fra 7trinn-9 trinn Evjehallen kl.19-22
Dette er et gratis tilbud til alle i 7 trinn til 9 trinn. Vi har fokus på sosialt samspill med kristne verdier.
Vi har ulike ballaktiviteter gjennom kvelden og spiser noe god mat sammen.

Oktober 2023:
2 oktober - Høstdag Kobuland gård 2 trinn klokka 12-15

14. oktober - Ungdomsklubb fra 7trinn-9 trinn Evjehallen kl.19-22
Dette er et gratis tilbud til alle i 7 trinn til 9 trinn. Vi har fokus på sosialt samspill med kristne verdier.
Vi har ulike ballaktiviteter gjennom kvelden og spiser noe god mat sammen.

16 oktober - Kirkerotter i Evje kirke fra klokka 17-18.30
Barna samles i kirka der, der vi først har en sang stund. Barna få se filmen om rottene Fredo og Vesle.
Her lærer vi om å være snille med hverandre, og få et innsyn kirka.
Vi spiser kveldsmat sammen, og vi har samtale om filmen.
Til slutt går vi på jakt etter rottebæsj, her må vi innom ulike bibelhistorier for å komme videre til neste post.

November 2023:
Kirkerotter - Dato kommer. 

9 november - Krøllekveld i Hornnes kirke fra klokka 17-18
Barna samles til en bibel historie om den bortkomne sauen. Denne blir formidlet, og de får hilst på sauen krølle.
Vi lager en engel de kan ha med hjem. Vi spiser frukt og boller og barna får utdelt boka "KRØLLE". Vi har en liten sangstund til slutt.

11.nov - Ungdomsklubb fra 7trinn-9 trinn Evjehallen kl.19-22
Dette er et gratis tilbud til alle i 7 trinn til 9 trinn. Vi har fokus på sosialt samspill med kristne verdier.
Vi har ulike ballaktiviteter gjennom kvelden og spiser noe god mat sammen.

Desember 2023:
14 desember - Julesamling i Evje kirke fra klokka 17-19
Vi starter med å synge julesanger sammen og de får formidlet juleevangeliet, 
og hvorfor vi feirer jul. Spiser et godt måltid sammen og koser oss.