Barn - unge - konfirmantarbeid


Barn og deres familier har en sentral plass ved kirkene i Evje og Hornnes.
Vi ønsker å stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap, og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører. Løpende oversikt over de fleste tiltak listes opp nedenfor.

 

Påmeldingsmodul og annet finner du her under "Konfirmantside", eller litt lenger nede.Samtaletilbud på chat eller telefon for barn og ungdom - se kirken.no.
Her finner du også  alarmtelefonen for barn og unge. 
 

Sjekk også nettsiden "ung.no". 
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på.
Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


For de med interesse for spillet minecraft,
kan det tipses om "Gamingpresten" som har sin egen youtube kanal. 

Dåpsklubben Tripp trapp

Søndagsskolen Norge


Trosopplæringsplanen
 

 

 

Forskjellige tiltak og planer:

Oppdatert liste over de forskjellige tiltakene vi har.

 

Info:
Babysang - Plan for våren 2024
Velkommen til en sang- og musikkstund for babyer!
Etterpå serveres det lunsj. Tilbudet er gratis og har ingen påmeldinger.
Spørsmål: kontakt Marianne H.Hodne 95 72 95 93

 

Juniorklubben - er et gratis tilbud til alle i 5 til 7 trinn.
Evjehallen, en gang i måneden, kl.19.00 til 21.00. Se plan. 
Vi spiller ulike ballspill, bibel kahoot, litt å spise og en samling med bibelhistorie.
Ta med deg en venn eller to.

Se mer info her.
 

Enkelt-tiltak: (Tiltakene fylles inn etterhvert som aktivitetene bekreftes).

Januar 2024:
Februar 2024:
Mars 2024:
April 2024:
Mai 2024:
Juni 2024:
Juli 2024:

August 2024:
30 august fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus

September 2024:
7.september lørdag - Juniorklubben, kl.19-21 i Evjehallen 
13.september fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
27.september fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus

28.September lørdag - Høstsamling Kobuland gård for 2 trinn klokka 12-15

Oktober 2024:
11.oktober fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
12.oktober lørdag - Juniorklubben, kl.19-21 i Evjehallen
25.oktober fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
28.oktober mandag - Kirkerotter for 5-åringer - Evje kirke klokka 17-18.30

November 2024:
8.november fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
9.november lørdag - Juniorklubben, kl.19-21 i Evjehallen
22.november fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
25.november mandag - Krøllekveld for 2-åringer - Hornnes kirke kl.17-18
30.november lørdag - LYS VÅKEN for 5 trinn - Evje kyrkje kl.20.00


Desember 2024:
1.desember søndag - Lysvåken gudstjeneste kl.1100
3.desember tirsdag - Julesamling kl.18-19.30. 
6.desember fredag - Babysang kl.11-13 - Hornnes bedehus
7.desember lørdag
Juniorklubben, kl.19-21 i Evjehallen