Kristina Grundetjern Taler i Evje kyrkje
De siste talene av Prostiprest Kristina Grundetjern og
 Sokneprest Hilde M.Nordhagen i Evje kyrkje. (egen underside).
Visitasforedraget 2023 ligger også der.

Rune Stormark er nå blitt prost i prostiet vårt.
Her er han gjest i Plussprat. (videolink)


Trenger du noen å snakke med?
Helsenorge.no er en oversikt
over mange typer hjelpetelefoner og
chattetjenester.

 psykiskhelse.no finner du mange
linker til hjelpetelefoner hvor du kan få
råd, veiledning og noen å snakke med.


Link til Åseral kyrkjelyd's hjemmeside.

Evje og Hornnes kirker på facebook

 

Vipps-nummeret til Evje og Hornnes sokneråd: 86730
(skriv i meldingsfeltet hva gaven skal gå til).

Planer/program:
Babysang - våren 2024.
Konfirmantplan - våren 2024.
Menighetskoret


Evje og Hornnes sokneråd
(sakspapirer og referater)
Her får du litt innblikk i aktuelle
saker soknerådet jobber med.


Årsmelding 2023 - E&H sokn


Bli kirkebygger:
Kyrkjestova og givertjenesten

 

Aktuelt:

kyrkjebladet nr.2 - 2024


Les mer

 

kyrkjebladet nr.2 - 2024


Les mer

 

50 års konfirmantene i Evje og Hornnes


Jubileumssammenkomst 50 år etter konfirmasjon i 1974

Les mer

 

50 års konfirmantene i Evje og Hornnes


Jubileumssammenkomst 50 år etter konfirmasjon i 1974

Les mer

 

Bli kirkebygger


Kyrkjestova på Evje. Informasjon om bygget og givertjeneste  

Les mer

 

Bli kirkebygger


Kyrkjestova på Evje. Informasjon om bygget og givertjeneste  

Les mer

 
NYHETER:
Forside kyrkjebladet

kyrkjebladet nr.2 - 2024

Les mer
50 års jubilanter

50 års konfirmantene i Evje og Hornnes

Jubileumssammenkomst 50 år etter konfirmasjon i 1974

Les mer
menighetskoret mat avslutning

Sesongavslutning for menighetskoret

Tapas på menyen

Les mer
minnetale ved bauta

17.mai ved Evje kyrkje

Evje kyrkje og minnebautaen

Les mer
Se flere saker