Konfirmasjonene i Evje og Hornnes høsten 2021


Konfirmasjonene høsten 2021.

Datoene blir som følger:
Hornnes: 28 og 29 august.
Evje: 4 september 


Konfirmasjonene høsten 2021.

Datoene blir slik:
Hornnes:
Lørdag 28 aug. Kl.11.00 og 13.00
Søndag 29 aug. Kl.13.00

Evje:
Lørdag 4. sept.: Kl.11.00, 12.30 og 14.00 

 


Hvis dere trenger å bytte dag pga lokaler eller lignende, så ta kontakt.
Ta også kontakt ved eventuelle andre spørsmål.

NB: Se mer info på konfirmantsiden.

Mvh konfirmantlederne Rune og Ann-Carina.

Tilbake