Begravelse av utenbygdsboende


Begravelser
Det tas ikke leie for begravelse der avdøde var folkeregisterført i Evje og Hornnes kommune.

Dvs . ikke-medlemmer betaler heller ikke for kirkeleie i Evje og Hornnes. Kun leie fra utenbygds, og de må betale både for seremonidelen og gravdelen.

 

Begravelse av utenbygdsboende:    
Kistegrav: kr 2500,- +mva (kr.625,-)
Urnenedsettelse: kr.1000,- +mva (kr.250,-)
Leie av kirke kr. 1800,- ingen mva
Leie av kirke med organist kr. 4300,- ingen mva

(eks. En kistebegravelse med seremoni og organist koster kr. 7425,-  inkl.mva for utenbygdsboende).


Tilrettelagt gravfelt(muslimsk) kr. 9000.- 
(kistegrav kr.2500,- anleggskostnader kr 6500) – betales av kommunen der avdøde bodde.


Festeavgift:
Festeavgift: kr. 2000,- for 10 år, ingen mva. (Gjeldende fra 2022).


Navnet minnelund (kun Evje), tilkommer kr.1500,- (inkl.mva) for skilt og gravering (pr.2022).
Ellers festeavgift som for vanlige graver. 

 
I saker hvor det kan oppstå tvil, tar kirkevergen saken opp med arbeidsutvalget.

 

 

Tilbake