Vi er i gang igjen med ulike aktiviteter


Vi har fått gjennomført alternativ lysvåken. Tårnagenter, søndagsskole og akedag. 

Kirka er i gang igjen med ulike aktiviteter for barn og unge. 

Vi har fått gjennomført alternativ lysvåken. Tårnagenter, søndagsskole og akedag.  

Følg med på kirka sine hjemmesider for hva vi har å tilby til barn og ungdommer. Det blir også sendt invitasjon hjem i posten til de ulike aktiviteten klassetrinnene tilhører.  

 

Noen bilder fra akedagen på Kåbuland.

Bilder fra kinokveld med popcorn i kirka; Lys våken.

Bilder fra Tårnagentene:

 

Tilbake