Nytt misjonsprosjekt i Evje og Hornnes


I gudstjenesten 1.pinsedag fortalte ingunn Tveit om det nye misjonsprosjektet til Evje og Hornnes sokneråd.

Vi har nylig avsluttet et samarbeid med Det norske misjonsselskap etter 6 år – først Madagaskar og siden Thailand.
Nå er det tid for skifte, og soknerådet har vedtatt å samarbeide med Den Norske Israelsmisjon de neste 3 år.

Israelsmisjonen er den nest-eldste misjonsorganisasjonen i Norge (startet i 1844). Helt fra starten var drivkraften kjærlighet til det folk som Gud først åpenbarte seg for. Visjonen er å gjøre Bibelens Jesus kjent for det jødiske folk. Vi som kjenner evangeliet, kan være med å bringe det tilbake til folket som vi har fått det fra. Her kan det også være mye spennende å lære om våre jødiske røtter! I dag er diakoni, solidaritet, fred, forsoning og disippelgjøring sentrale oppgaver.

Vi har fått i oppdrag å støtte menigheten Beit Eliahu i Haifa. Der er det et menighetssenter med bl.a. aldershjem, og ulike tjenester for mange ulike folk: barn, unge, voksne og ledere, jøder og utlendinger som har emigrert fra forskjellige land. Pastor i kirka er araberen Samuel Aweida, og prestefrua er norsk!

Litt forsinka p.g.a.Coronaen ser vi fram til samarbeid med Israelsmisjonen og Beit Eliahu i Haifa.

(Tekst fra Kyrkjebladet i Åseral, Evje og Hornnes av Lindy Eidem).

 

 

Tilbake