Kristina er tilbake som prest hos oss


Kristina Grundetjern har nå fått fast stilling i prostiet

oversiktsbilde fra evje kyrkje

Kristina Grundetjern har over mange år, flere ganger, steppet inn som vikarprest i Evje og Hornnes..
Nå har hun kommet tilbake i fast stilling som prostiprest, og vil være i Evje og Hornnes sammen med sokneprest Rune stormark. Hun vil være vår konfirmantprest. 

I Hornnes kyrkje har hun allerede hatt flere gudstjenester, men søndag 16.oktober ble hun spesielt ønsket velkommen.
I Evje hadde hun første gudstjenesten søndag 23.oktober.

Her er noen bilder fra Hornnes kyrkje - utdeling av 3-årsboka og Evje kyrkje - utdeling av 6-årsbok og 2 dåp. Bilder tatt av organist Knut Olav Uppstad.

avstandsbilde i hornnes

4 årsboka i hornnes

dåp i evje

dåp i evje 2

6 årsboka i evje

 

 

Tilbake