Fra avslutningen for sokneprest Rune Stormark


Soknepresten blir Prost i prostiet vårt.

bilde av kake

Avskjedsgudstjeneste ble holdt i Evje kyrkje søndag 15.januar.
Det var etter gudstjenesten invitert til kirkekaffe, og mulighet til å si noen ord.
Mange benyttet seg av den anledningen, blant dem fungerende prost Steinar Floberg og fungerende leder av soknerådet Eld
bjørg Hagen, disse overrakte også blomster.

 

Rune Stormark og Steinar Floberg

Eldbjørg Hagen og Rune stormark

Alterbildet i Evje kyrkje

 

Bilde fra avslutningen på kirkekontoret
Det ble også en avslutningssekvens på stabsmøtet på kirkekontoret.
Her fikk Rune overrakt et gavekort fra staben, som har satt stor pris på ham gjennom årene.

 

Rune stormar og åse guldsmedmoen
Åse har som alltid ordnet og styrt.

 

rune stormark og valborg hauan i evje kyrkje
Rune har vært sokneprest hos oss siden 2016. Her ønskes han velkommen av Valborg Hauan 
24. januar 2016.

 

rune stormark holder et dåpsbarn
Rune har hatt et godt lag med dåpsbarna opp gjennom disse årene.
 

rune viser frem tom pakke under juletalen

rune viser den tomme pakken
Ikke minst til familiegudstjenestene har Rune hatt ett godt lag med de fremmøtte, som alltid. 
Her fra julaften 2018, da han presenterte en tom julegave til mange barn og voksnes overraskelse og forskrekkelse.

 

Lykke til i den nye jobben Rune.

 

Tilbake