Årsmøte - Evje og Hornnes sokn


Hornnes bedehus 21. mars kl. 19.00

forsidebilde årsmøte 2023

Årsmøte i Evje og Hornnes sokn 
Hornnes bedehus 21.mars kl.19.00

 

Andakt v/Hilde Merete Nordhagen

Bevertning

Årsmelding, menighetsarbeid, nybygg og økonomi

Orientering om ny liturgi

 

Årsmeldingen kan du lese her

Evje og Hornnes sokneråd

Tilbake