Årsmøtet til E&H sokneråd


Årsmøtet ble holdt på Hornnes bedehus.

Eldbjørg ønsker velkommen

Leder av soknerådet i Evje og Hornnes, Eldbjørg Hagen, åpnet møtet for de rundt 40 fremmøtte, og leste lederen i årsmeldingen

Videre hadde kirkeverge Sjur Høgetveit litt å si om økonomien, og etter det ble det en gjennomgang av fremdriftsplanen for den nye kyrkjestova av Kristin Erstad, leder av byggekomiteen.

Kristin om kyrkjestova

Etter litt mat og småprat, hadde Eldbjørg en liten presentasjon av vår nye vikarprest Hilde Nordhagen, som er hos oss i 50% stilling, sammen med Kristina Grundetjern.

Eldbjørg og Hilde Nordhagen

Så holdt Hilde Nordhagen en liten andakt før vi gikk hjem.

ÅRSMELDINGEN kan leses her.

 

 

Tilbake