Kirkevalget 2023 - Valgresultat


          Evje og Hornnes sokneråd 

Valgurne

Valgresultater

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet.
Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

 

Valgresultat for Evje og Hornnes sokn

 

Les om kirkevalget på kirken.no

Tilbake