Kirkevalget 2023 - VALGLISTE


          Evje og Hornnes sokneråd 

Valgurne

Valgliste for Evje og Hornnes sokneråd
ved kirkevalget 2023 i prioritert rekkefølge. 

 

Nr. 

Navn 

Fødselsår 

Øyvind Kjetså 

1965 

Kristin Erstad 

1965 

Emma Kristine Leesland 

1984 

Øyvind Haugen 

1983 

Kari Undeland Heisel 

1976 

Lars Reidar Vasland 

1947 

Bianka Hiis Uleberg 

1980 

Elin Solheim 

1954 

Joyce Rustila Moseid 

1961 

10 

Vigdis Margreth Håvorstad 

1965 

 

Supplerende nominasjon: Lista kan suppleres med flere kandidater.

Et forslag til kandidat skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument og leveres til kirkekontoret.

Fristen for supplerende nominasjon er kl. 12.00 den 15.mai.


11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år.
I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene, altså menighetsrådene, som bestemmer i kirken lokalt.

Kirkevalget avholdes i valglokaler i nær tilknytning til det offentlige kommune- og fylkestingsvalget. 

 

Digitalt forhåndsvalg starter 10. august 

Nytt i årets kirkevalg, er muligheten til å forhåndsstemme digitalt. Alle velgere vil fra 10. august til 6. september kunne avgi sin stemme fra mobil, nettbrett eller pc ved å logge inn med BankID eller lignende. 

De som ønsker å forhåndsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhåndsstemmedag 31. august, eller andre tidspunkter i egen menighet eller en menighet der de befinner seg.  

Dersom man heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune- og fylkestingsvalget 11. september.  

 

Les mer om kirkevalget på kirken.no

 

Tilbake