50 års konfirmantene i Evje og Hornnes


Jubileumssammenkomst 50 år etter konfirmasjon i 1974

50 års jubilanter

 

I gudstjenesten i Evje kyrkje søndag 9.juni hadde vi dåp og presentasjon av konfirmantene for 50 år siden i Evje og Hornnes kirker.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.

Her er de som kunne komme av jubilantene anno 1974 oppstilt utenfor Evje kyrkje:

Fra venstre: Ulf Wallis Audunhus, Gunnborg Uppstad Smeland, Vidar Smeland, Kari Ose Evensen, Solveig Kallhovd Skjeggedal,Helene Bjorland,Astrid Åsland Undeland, Gunda Wiberg Ropstad, Olaf Åvitsland, Anne Tveit Hamstad, Gunnar Greibrokk, Arne Hansen, Irene Buanes, Ellen Røed Godtfredsen

Tilbake