Info om gravplassene i Evje og Hornnes


Informasjon om Evje og Hornnes gravplasser.

Her er litt informasjon om gravplassene i Evje og Hornnes:
 

Vedtektene - Evje og Hornnes gravplasser

Kort info for pårørende - Evje og Hornnes gravplasser
 

"Navnet minnelund"
I 2019 ble det på Evje gravplass opprettet en navnet minnelund ved steinmuren nederst mot elva. 

En navnet minnelund er en minnelund med felles minnesmerke. De etterlatte kan være med ved urnenedsettelsen, men selve stedet urnen settes ned markeres ikke. Når urnen er satt ned monteres navneplate med den gravlagtes navn på det felles minnesmerket. 

I navnet minnelund er derfor minnesmerket et felles minnested for mange, noe som betyr at det er begrenset adgang til individuelle uttrykk.
Minnesmerket er tilrettelagt for pynting med blomsterbuketter og levende lys/gravlykter. Visne blomster og utbrente lys ryddes av gravplassmyndigheten.

Det er meningen at en navnet minnelund skal være et tilbud til de som av forskjellige årsaker ikke ønsker en vanlig grav med gravminne og bed som skal vedlikeholdes. Det skal være et vakkert og velholdt minnested, uavhengig at hvor ofte de pårørende har anledning til å besøke graven. Men det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav her. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på anvist sted.

På Evje gravplass er det plantet hekkplanter langs muren og anlagt et felles blomsterbed med en plass for å sette ned lys o.l. Det er også en benk her.
Fredings- og festetid er ellers det samme som vanlige gravsteder.
Det er også anledning til å feste grav ved siden av.

 

Stell av gravsted:

Ønsker du å sette bort stell av plantefeltet er dette fullt mulig.
Oasen blomster på Evje tilbyr en fast "plantepakke" gjennom sommerhalvåret.
Pr 2020 er dette 3 utplantinger (vårblomster, sommerblomster, lyng om høsten).
Kontakt Oasen blomster direkte for pris og avtale.

Oasen blomster Evje på facebook

Telefon: 37 93 11 66

epost: oasen.blomster.evje@interflora.no

NB! Du trenger ikke ha plantefelt. En del velger bare å ha gressplen foran gravminnet.

 

Legatordning:

Evje og Hornnes gravplasser tilbyr forlenging av gravfeste mot forhåndsbetaling, såkalt legatordning.

Send en epost til kirkevergen, sjur.hogetveit@evje.kirken.no, med gravplass/navn på det gravsted det gjelder etc, så ordner han dette.

 

Forfalt festeavgift:

Finner du en slik lapp (eller noe annet som henviser til kirkevergen),
betyr dette at vi ikke finner hvem som er ansvarlig for gravstedet.
Det er pårørende som er pliktig til å gi beskjed om ny fester.

 

Kontakt da kirkevergen: sjur.hogetveit@evje.kirken.no eller telefon: 917 63 103

 


Gravminnene - oppretting og/eller oppussing:

Gravminnene siger og blir ofte stående skjevt etter vinteren.  

Har det vært ny gravferd på stedet, er gravminnene spesielt utsatt for siging. Gravplassbetjeningen og/eller steinindustrien vil her vanligvis rette opp og ordne gravstedet før 17.mai.

 

For oppretting og/eller oppussing av eldre gravminner kan du henvende deg til en av våre lokale steinindustrier.

Arbeidet med å rette opp steiner er ikke å anbefale for uerfarne, da steinene er tunge og de velter lett om de kommer i ubalanse.
Det kan rett og slett være farlig å prøve å gjøre dette selv. 

Det er ellers graveiers plikt å holde graven og gravminnet i orden. 

Evje Steinindustri                tlf. 37 93 00 86 

Gautestad gravminner        tlf. 37 93 12 70 

(Begge leverer og retter opp gravminner).


Avfall:
Kranser etter begravelse blir fjernet av ansatte når de er fullstendig visne. 

Kransene kan ellers fjernes når som helst av pårørende. 

 

Når det gjelder avfall, vil vi at alt organisk avfall (blomster, jord, busker etc.) kastes på faste plasser ved redskapshusene. IKKE i restavfallsdunken(e).

Alt annet (plast, poser, glass, stearinlys, metall etc.) kastes i de grønne restavfallsdunkene.

Disse blir tømt ved behov, men kan ofte bli overfylte, da de tømmes på bestilling bare på tirsdager.
 

Vanning på gravplassene:

Ved gravplassene vannes i hovedsak plenen, ikke blomsterbedene. Bedene på gravene må de pårørende selv passe på. Det har vært en del misforståelse når det gjelder dette i tørkeperioder. Vi vanner heller ikke plenene før det har vært tørt en stund.
Det vil også oppleves at blomsterbedene som kommer i sprederskyggen (bak gravminnet) vil få lite vann, mens bed i forkant får mye.

Søk på gravlagte:
Vi har pr.idag ikke en egen elektronisk løsning for søk etter gravlagte.
Men på Disnorge.no har de på dugnad fått bygget opp en søkbar base etter gravlagte, ikke bare for Evje og Hornnes, men for hele landet.
Denne oppdateres ikke kontinuerlig, så de nyere gravlagte er ikke søkbare her.


Er det andre ting du lurer på, kan du kontakte gravplassenes ansatte Thorbjørn,
thor-lei@vabb.no eller Sjur kirkeverge, sjur.hogetveit@evje.kirken.no.

Eller se mer på om oss.

Tilbake