Soknerådet


SOKNERÅDET I EVJE OG HORNNES

Ved Soknerådsvalget 2019 ble resultatet slik:

Lindy Eidem
Elbjørg Oterholt Hagen
Einar Uleberg
Thorbjørn Leifsen
Kristin Erstad
Odd Olav Tveit

Joyce R.Moseid (1.vara)
Øyvind Kjetså (2.vara)
Bianka Hiis Uleberg (3.vara)
Liv Klamdal Uleberg (4.vara)
Vigdis Håvorstad (5.vara)


Soknerådets oppgaver 

Soknerådet forvalter alle midlene som kirken disponerer. Hovedinntekskilden er kommunalt tilskudd. Kommunale tilskudd brukes hovedsaklig til drift av kirker og kirkegårder, og til kirkelige handlinger. Offer, gaver, givertjenester og dugnad finansierer menighetsarbeidet. 

Kirken i Evje og Hornnes driver et variert og aktivt menighetsarbeid, og soknerådet er ansvarlig for at alt dette arbeidet har de ressurser som trengs.
Soknerådet bestemmer profilen på menighetsarbeidet, og avgjør hva slags arbeid som skal prioriteres. Soknerådet forvalter ca. 4 millioner kroner, og 4 årsverk.

 

Ledergruppe og arbeidsutvalg

Fra 2012 er det et samlet sokneråd i Evje og Hornnes. Før hadde vi to sokneråd (Evje, Hornnes) og et fellesråd. Vi har nå et felles sokneråd/fellesråd som tar seg av administrative saker, de kommunale midlene og menighetsarbeidet i hele kommunen.
Lindy Eidem er soknerådsleder og Eldbjørg Oterholt Hagen er nestleder.Lederene for soknerådet, pluss sokneprest, utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget forbereder sakene for soknerådet. Kirkevergen er sekretær for utvalget.

Tilbake