Det nye kyrkjebladet


Litt om det nye samarbeidet om kyrkjeblad.

Menighetsbladet "Ljosglimt" ble lagt ned desember 2019 etter 73 år, delvis grunnet at Jostein Wasbø ga seg som redaktør og skribent etter 33 år, og at det var vanskelig å finne noen til å overta etter ham. Samarbeidet mellom prestene i prostiene er også i ferd med å endres, slik at det ble naturlig å se etter andre samarbeidspartnere. Etter litt frem og tilbake gikk vi inn i et samarbeid med Åseral prosti om et felles menighetsblad.
Det nye navnet er "Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes". Redaktør for bladet er Arna Berg fra Åseral.

Alle som ønsker å levere stoff eller bilder til bladet er velkomne.

Tilbake