Hilde M. Nordhagen og Kristina Grundetjern

I en tidsbegrenset periode vil de siste talene ligge her.


Søndag 12.feb.2023 - Visitasforedraget av Biskop Stein Reinertsen. Lest i Evje kyrkje.

Søndag 4.juni 2023 - Treenighetssøndag. Tale av Kristina i Evje kyrkje.

Søndag 18.juni 2023 - 3.s.i treenighetstiden. Tale av Kristina i Evje kyrkje.

Søndag 2.juli 2023 - 5.s.i treenighetstiden. Tale av Kristina i Evje kyrkje.

Søndag 27.august 2023 - 13.s.i treenighetstiden. Tale av prost Rune stormark i Evje kyrkje

Søndag 10.september 2023 - 15.s.i treenighetstiden. Tale av Hilde Nordhagen i Evje kyrkje