Hilde M. Nordhagen og Kristina Grundetjern

I en tidsbegrenset periode vil de siste talene ligge her.


Søndag 12.feb.2023 - Visitasforedraget av Biskop Stein Reinertsen. Lest i Evje kyrkje.

Søndag 24.september 2023 - 17.s.i treenighetstiden. Tale av Hilde Nordhagen i Evje kyrkje

Søndag 22.oktober 2023 - 21.s.i treenighetstiden. Tale av Kristina i Evje kyrkje.

Søndag 5.november 2023 - Allehelgensdag. Tale av Hilde Nordhagen i Evje kyrkje.