Se flere linker i bunnen av siden.

Hovedsiden til kirken.no

Du kan også tenne et lys på kirkens digitale bønnevegg.

På kirken.no kan du bl.a. finne kortfattet informasjon om kirkeåret.

Den norske kirke på Facebook: 
På Instagram: 
Eller på Twitter: 


Allehelgen - en minnedag - trøst i lyset som skinner


Noen å snakke med? Mer info her.

 nettsiden til psykiskhelse.no finner du mange linker til hjelpetelefoner hvor du kan få råd,
veiledning og noen å snakke med.

 kirken.no finner du aktuelle linker bl.a. til nettkirken.no og Kirkens SOS.

Se artikkel fra NRK Sørlandet om kirkens SOS her. Publisert 28.12.2015.

Tusenvis ringer krisetelefon i juletiden, artikkel på NRK sørlandet 31.12.2015.
Kirkens Nødhjelp hjelper til der nøden er størst, og dette endrer seg stadig.
Din gave er med på å redde liv.


Se www.kirkensnodhjelp.no
Flere måter å støtte kirkens nødhjelp på her.


Andre linker til hjelp og annet: