Evje og Hornnes menighetskor.

Menighetskoret har nå startet opp igjen etter ferien. De har øvelser i Evje kyrkje onsdager fra kl.20.00 - 22.00 (ca.) unntatt ferier/skolefridager.
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. Bare ta en tur opp til kirken øvelsedag.