Evje og Hornnes menighetskor.

Menighetskoret har øvelser i Evje kyrkje onsdager fra kl.20.00 - 22.00 (ca.) unntatt ferier/skolefridager.
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. Bare ta en tur opp til kirken øvelsedag.

Koret har ikke øvelser i skoleferiene, eller skolefridager, og har sesongavslutning ved månedsskiftet mai/juni,
og starter opp igjen ca. i midten av august. Du kan følge med på dette i kalenderen på forsiden.

 

Diverse videoopptak:

2021 Lina Sandell i ord og toner (tekstet).

2019 Julekonserten 2019

2023 Påsken i ord og toner

2023 Julekonserten 2023

2023 Menighetskoret synger sanger av Bjørn Eidsvåg

2024 Vårkonserten 2024 med menighetskoret, solister og 
         Evje og Hornnes musikkorps med venner.