Evje og Hornnes menighetskor.

Menighetskoret har nå startet opp igjen etter ferien. De har øvelser i Evje kyrkje onsdager fra kl.20.00 - 22.00 (ca.) unntatt ferier/skolefridager.
Nye medlemmer er hjertelig velkomne. Bare ta en tur opp til kirken øvelsedag.

 

Diverse videoopptak:

2021 Lina Sandell i ord og toner (tekstet).

2019 Julekonserten 2019

2023 Påsken i ord og toner

2023 Julekonserten 2023

2023 Menighetskoret synger sanger av Bjørn Eidsvåg

2024 Vårkonserten 2024 med menighetskoret, solister og 
         Evje og Hornnes musikkorps med venner.