Sokneprest Rune Stormark og Kristina Grundetjern

I en tidsbegrenset periode vil de siste talene ligge her.


Søndag 05.juni 2022 - 1.Pinsedag, Rune 

Søndag 11.sept. 2022 - Vingårdssøndag, Rune
(Velkomstord og tale. I gudstjenesten var det presentasjon av årets konfirmantkull og 50-års konfirmantene, så velkomstordene ses i sammenheng med talen).

Søndag 23.okt. 2022 - 16 s.i treenighetstida, Kristina
(Dette var en familiegudstj., 2 dåp og utdeling av 6-årsboka).

Søndag 6.nov.2022 - Allehelgensdag. Kristina

Søndag 13.nov.2022 - 23.s.i treenighetstida, Hornnes, Kristina