Soknerådets oppgaver: 

Soknerådet forvalter alle midlene som kirken disponerer. Hovedinntekskilden er kommunalt tilskudd. 
Kommunale tilskudd brukes hovedsaklig til drift av kirker og kirkegårder, og til kirkelige handlinger. 
Offer, gaver, givertjenester og dugnad finansierer menighetsarbeidet. 

Kirken i Evje og Hornnes driver et variert og aktivt menighetsarbeid, soknerådet er ansvarlig for at alt dette arbeidet har de ressurser som trengs. Soknerådet bestemmer profilen på menighetsarbeidet, og avgjør hva slags arbeid som skal prioriteres. Soknerådet forvalter ca. 4 millioner kroner, og 4 årsverk.

Er du litt interessert i hvordan soknerådet jobber,
eller i disse dager (og år) lurer på hvordan det går med kyrkjestove-prosjektet, så finner du sakene her. 

 

Her finner du alle:

Sakslister og Referater.