Kirkelige handlinger


Mange møter kirken gjennom små og store hendelser i livet. Her har vi samlet informasjon om dåp og bryllup. Vi kan også kontaktes på telefon dersom det er spørsmål. Se "kontakt oss".
 

Dåp bestilles og gjennomføres som vanlig i kirken(e),
Under pandemien ble det, på grunn av strenge begrensninger, gjennomført egne dåpsseremonier, både etter- og utenom gudstjenesten.  Dette praktiserer vi ikke lenger nå.

Er det spesielle hensyn som gjør at det er behov for dåp utenom gudstjenesten, kan  soknepresten vår kontaktes.

Alle andre henvendelser ved bestilling av dåp går gjennom kirkekontoret.


Dåp og bryllup kan gå hånd-i-hånd. Dette har vi også hatt i Evje kyrkje.
Kirken er åpen for å legge til rette for en flott familiefeiring.  
Artikkel fra kirken.no: "Eit vanleg, uvanlig bryllaup".