Kirkelige handlinger


Mange møter kirken gjennom små og store hendelser i livet. Her har vi samlet informasjon om dåp og bryllup. Vi kan også kontaktes på telefon dersom det er spørsmål. Se kontakt.

Dåp bestilles og gjennomføres som vanlig i kirken(e),
Drop-in dåp: Etter pandemien, med avlyste gudstjenester, viste det seg at det var behov for drop-in dåp. Dette er nå egne små dåpsseremonier som i hovedsak foregår etter ordinær gudstjeneste søndager. Vi fortsetter med dette tilbudet inntil videre.
Ta kontakt. 

Dåp og bryllup kan gå hånd-i-hånd. Dette har vi også hatt i Evje kyrkje. Kirken er åpen for å legge til rette for en flott familiefeiring.  
Artikkel fra kirken.no: "Eit vanleg, uvanlig bryllaup".